Edukim

PREJ SHKAQEVE TË HYRJES NË XHENET

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell dhe thotë se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i…

Muaji Muharrem dhe agjërimi i ashuras

Muaji Muharem ka disa veçori. Prej veçorive më të theksuara: -Është një nga muajt e shenjtë. Allahu subhanehu ue teala,…

Festa e Kurban Bajramit dhe therrja e kurbanit

I Derguari s.a.v.s. ka thene: “Cdo popull i ka festat e veta, e festat e muslimaneve jane dy: Fiter Bajrami…

Vlera e Tekbireve

Me emrin e Allahut, falënderimi i takon Allahut. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet, gjithashtu dëshmoj se Muhamedi sal-lallahu…

Vlera e ditës së Arafatit

Allahu i Lartësuar e ka nderuar këtë ditë me shumë vlera dhe begati. Në vazhdim do t’i përmendim disa nga…

VLERA E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES NË KUR’AN DHE NË SUNET!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej…

Motivet dhe urtësitë e festës së Fitër Bajramit

Sedat ef.ISLAMI Bismil-lahi’rr Rrahmani’rr Rrahim Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Falënderimet i takojnë Allahut, Fisnikut të Mëshirshëm, Mirësi-Dhuruesit të…

Dhjetëshi i fundit

O ju besimtarë! Po t’i thuhej ndokujt prej nesh; Ky është Ramazani i fundit për ty! Nuk do ta arrish…

ZEKATI & SADAKATUL FITRI

DEFINICIONI:  Allahu,subhanehu ve teala, fenë e Muhammedit, Alejhi selam e ndau ne tri pjese: Iman (besim), Islam dhe Ihsan (bamirësi).…

Vlera e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit dhe Natës së Kadrit

Thotë Allahu,subhanehu ve teala,” Zoti yt krijon çka të dojë dhe zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja“.…
Close
Close