Fetare

TRI VEPRA QË NUK HYN NË PESHORE DITËN E KIAMETIT

– Tri vepra që nga madhështia e tyre nuk hyjnë në peshore Ditën e Kiametit janë: 1. Durimi. Allahu i…

Muaji Muharrem dhe agjërimi i ashuras

Muaji Muharem ka disa veçori. Prej veçorive më të theksuara: -Është një nga muajt e shenjtë. Allahu subhanehu ue teala,…

Disa vepra të cilat shpërblehen sikur haxh-xhi

Për ata që nuk patën mundësi me bërë haxhin këtë vit ju prezantoj: Disa vepra të cilat shpërblehen sikur haxh-xhi…

Festa e Kurban Bajramit dhe therrja e kurbanit

I Derguari s.a.v.s. ka thene: “Cdo popull i ka festat e veta, e festat e muslimaneve jane dy: Fiter Bajrami…

TY QË NUK MUNDE TË SHKOSH NË HAXH

Së pari: kush ka nijet haxhin mirëpo nuk i jepet mundësia, shpërblehet – me lejen e Allahut- sikur të kryente…

Vlera e Tekbireve

Me emrin e Allahut, falënderimi i takon Allahut. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet, gjithashtu dëshmoj se Muhamedi sal-lallahu…

Vlera e ditës së Arafatit

Allahu i Lartësuar e ka nderuar këtë ditë me shumë vlera dhe begati. Në vazhdim do t’i përmendim disa nga…

DITA E ARAFATIT PO VJEN!

Në fundin e tretë të pjesës së natës zbret Allahu i Madhëruar ashtu siç i takon madhërisë së Tij. Përpos…

VLERA E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES NË KUR’AN DHE NË SUNET!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej…

Ibadeti në muajin Dhul Hixhe

Hutbeja e parë Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje…
Close
Close