AktiviteteEdukimFetareGaleriaSlider

Seminari për Ibadetin

Ibadeti - kuptimi dhe kushtet

Të enjten më 1 mars 2018 duke filluar nga ora 20:30 në lokalet e Xhamisë Vëllazërimi u zhvillua seminari me titull: “Ibadeti – kuptimi dhe kushtet”

Ky ishte seminari i pestë me radhë brenda pak kohësh i organizuar nga kryesia e Xhamisë dhe Imami. Sponzor i këtij Seminari ishte Autohaus NURI

Ky seminar ishte i ndarë në dy pjesë . Në pjesën e parë u trajtua kuptimi i Ibadetit dhe shtyllat e tij, ndërsa në pjesën e dytë u trajtuan kushtet e Ibadetit.

Seminari ishte interaktiv, i transmetuar në projektor, me pyetje e ndërhyrje edhe nga të pranishmit.

Interesimi ishte relativisht i kënaqshëm, u frekuentua nga grupmosha të ndryshme si nga të rinjtë, moshë e mesme etj.

E lusim Allahun e Madhërishëm që t’na jep sinqeritet e begati në fjalë e në vepra! Amin!

Më poshtë po ju sjellim disa nga momentet e seminarit:

Comments

comments

Close
Close